Home

1. Την περιβαλλοντική σας ευαισθησία.

2. Την ανάγκη σας για την ορθολογική διαχείριση των συγκεκριμένων
αποβλήτων και την εξασφάλιση αποδείξεων γι’ αυτό.

3. Τη δυνατότητα πιστοποίησης κατά HACCP της μονάδας σας
σε ότι αφορά το συγκεκριμένο θέμα, δεδομένου ότι σας παρέχουμε
την απαραίτητη βεβαίωση για την υγειονομική υπηρεσία.

4. Το γεγονός ότι ο τελικός προορισμός των άχρηστων αυτών λαδιών
μέχρι σήμερα ήταν:

α. Σε αποχετευτικά συστήματα ή σε απορροφητικούς λάκκους,
πράγμα το οποίο, εκτός του ότι είναι παράνομο, δημιουργεί και σοβαρά
προβλήματα στο αποχετευτικό δίκτυο και στον υδροφόρο ορίζοντα
του υπεδάφους.

β. Σε εκτροφείς ζώων, γεγονός το οποίο είναι αυστηρότατα απαγορευμένο,
γιατί δημιουργεί διοξίνες στο κρέας και το λίπος των ζώων.

5. Σύμφωνα με την Εθνική και Κοινοτική Νομοθεσία, τα κατάλοιπα
κουζίνας – τηγανέλαια, κ.λπ. χαρακτηρίζονται ως απόβλητα που χρήζουν
ειδικής διαχείρισης.
Εμείς, αφού τα συγκεντρώσουμε,
θα τα στέλνουμε σε μονάδα παραγωγής βιοκαυσίμων.